Certificatiemethodes

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is een systeem om het duurzame karakter van nieuwe gebouwen en het gebruik van gebouwen volgens een internationaal geaccepteerde standaard te toetsen en waarderen.

Weergave van een vergelijking van methodes op basis van aandachtsvelden.

De methodiek van LEED geeft een definitie van de prestaties met betrekking tot:

  • Terrein en omgeving
  • Watergebruik en beheer
  • Energiegebruik en installaties
  • Materiaalgebruik en afval
  • Kwaliteit binnenmilieu

Per onderdeel kunnen punten verdiend worden. Het totaal aantal behaalde punten bepaalt het certificatieniveau. De volgende niveau’s zijn te behalen:

Certified 40-49 punten
Silver 50-59 punten
Gold 60-79 punten
Platinum 80 punten en hoger

LEED is een systeem dat geen prestaties waardeert die op lokale wetgeving geënt zijn. Hierdoor zijn LEED gebouwen op internationaal niveau vergelijkbaar, en zijn eigenaren in staat om mondiaal niveau doelen te stellen voor hun duurzame ambities.

Omdat LEED is ontwikkeld door de US Green Building Council is er geen centraal informatiepunt voor de Nederlandse markt beschikbaar, dit in tegenstelling tot de methodes BREEAM, GPR Gebouw en maatlat Groenfinanciering. Door het faciliteren van LEED kunnen ondernemingen met een LEED ambitie op internationaal niveau ook binnen Nederland deze doelstelling consequent doorvoeren. Wij zien het als een uitbreiding van de mogelijkheden voor de Nederlandse markt als LEED toegankelijker is.
Daarom zijn wij sinds 2007 betrokken bij certificaties in Nederland volgens LEED, en onderhouden wij nauwe contacten bij de US Green Building Council, andere internationale organisaties.