Activiteiten

De activiteiten van Dutch GBA zijn gericht op het delen van actuele kennis over "Green Building". Green Building is een synoniem voor duurzame bouw. Om het duurzame karakter van nieuwe en bestaande gebouwen te bevorderen moet gedacht worden aan de technische en bouwkundige kwaliteit van gebouwen, maar ook aan de kwaliteit van het binnenmilieu, impact op de omgeving, en het onderhoud&beheer.

Uitreiking eerste LEED plakkaat in Nederland (RBS 2010)

De toepassing van LEED in Nederland wordt vaak als omslachtig en ingewikkeld ervaren. Sinds de eerste LEED certificatie in Nederland (2010) is duidelijk geworden dat dit niet onoverkomelijk is. Moelijkheden ontstaan vaak door het een tekort aan juiste informatie en inzicht in werkwijzen. Dutch GBA richt zich met haar activiteiten op het bevorderen van de toepassing van LEED in Nederland door onder meer de raakvlakken van LEED met lokale situatie werkwijze, wetgeving, standaarden en normen op te helderen en de aansluiting te vinden van LEED op de Nederlandse markt.

Dutch GBA zet zich in met onder meer:

  • workshops over toepassing certificatiemethodes (in het bijzonder LEED);
  • integratie in stimuleringsregelingen;
  • organisatie cursussen zoals bijvoorbeeld "LEED in detail";
  • informatie-"hub" richting US Green Building Council;
  • project overstijgende situaties bij LEED erkennen en oplossen;
  • bijdragen aan seminars.